Witamy w Systemie Informacji Przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego

Informacja ogólna

Zewnętrzna część systemu obejmuje trzy portale tematyczne: mapa dla mieszkańca, mapa dla turysty oraz mapa dla inwestora. Dodatkowym komponentem jest serwis metadanych.

Dostęp do wszystkich portali jest całkowicie swobodny. Jedynie w celu skorzystania z dodatkowej funkcjonalności (dodawanie przez Internautów obiektów na mapę) należy się zarejestrować i poprawnie zalogować do serwisu.

Interaktywny Plan Powiatu

Mieszkańcom i turystom dedykowany jest przede wszystkim portal "mapa dla mieszkańca". Za pomocą tego portalu użytkownicy uzyskują w prosty sposób - poprzez Internet, łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną). W interaktywnym planie powiatu prezentowane są na tle ortofotomapy, mapy ewidencyjnej (w zakresie działek i budynków), bazy dróg i ulic oraz bazy adresowej m.in.: dyżurujące apteki na obszarze powiatu, szkoły oraz placówki publiczne i niepubliczne, rejestry ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, rejestr stowarzyszeń. Użytkownikom zapewniono także możliwość wyszukiwania obiektów w/w warstw tematycznych poprzez różnorodne narzędzia, m.in.: wyszukiwania wokół punktu oraz w oparciu o predefiniowane listy wyboru.

technologia: ISPiK; cms: WebEditCMS
grafika: Patoń Przemysław